Overgivelse drøftet på badehotellet

 

Startside | Lokal avis 1945 | Niårig beretter | Erik Markussen beretter | Befæstningsanlægget | Obersten gik fri | Mordet der aldrig blev opklaret | Overgivelse drøftet på badehotellet | Danmarks sidste fæstning kapitulerede | Billeder fra krigen | Østhimmerland 1940 - 1945

 

Startside Kontakt Borgerforeningen Arrangementer Alt om Thulstedhus Links til lokale sider Krigen Carl Juul Historier Udvandring Ringridning i Helbeskov Gamle billeder Billeder arrangementer Billeder af byen-området Beboere i Helberskov Avisudklip Lystfiskeri Opskrift Brejboller

 

 

HADSUND: Det var på et møde på Als Badehotel, at det i maj 1945 blev af­talt, at der skulle tilve­jebringes regulære eng­elske tropper, som tysker­ne på Bjerget i Helberskov kunne overgive sig til.

Det fremgår af notater, som lærer Karen Myrup, Øster Hurup, har arvet efter sin far, politiassistent Jens Bredam, som i 1945 boede i Terndrup.

Politiassistent Bredam no­terede, at det højst usædvan­lige møde på Badehotellet havde deltagelse af følgende, der nu alle er døde: Politifuldmægtig Alf Elm Larsen, Hadsund, byleder Peter Mortensen, Hadsund, læge A. C. Johansen, Als, og endelig politiassistenten selv.

Med fra stillingen på Bjerget var chefen, oberstløjtnant Simon, og dennes næstkommanderende.

Politiassistent Jens Bredam noterede, at man efter at have diskuteret sagen på Als Badehotel telefonerede til Viborg, hvor man kom i forbindelse med lederen af de jysk-fynske jernbanesabotager, senere general Vagn Bennike, der døde 1. december 1970 som 82-årig. Det var Bredam selv, der telefonerede fra hotellet. Det fremgår ikke af notaterne direkte, men Bredam må have forklaret Bennike situationen: At tyskerne kun ville overgive sig til regulære engelske troppestyrker. Bennike har derefter tilvejebragt den kontakt, der udvirkede, at englænderne 10. maj kom til Bjerget, så krigen også kunne sluttes i Helberskov.

Måske kunne oberstløjtnant Simons vægring ved at forlade den sikre stilling på Bjerget skyldes regulær frygt:

Det fremgår af Jens Bredals notater, at der fra dansk side var ønske om at få lov til at anholde oberstløjtnant Simon, der havde udstedt ordren til at nedskyde lods Ib Velling på Als odde, efter at kapitulationen var en kendsgerning. Lodsen døde efter at være ramt af ni skud i ryggen.

- Dette kunne ikke lade sig gøre, da alle tyskere skulle have fri passage til grænsen medtagende deres håndvåben, skrev politiassistent Bredam.

Der forelå arrestordre på oberstløjtnanten hos vagterne ved grænsen, men det lykkedes ham at smutte over uden at blive opdaget.

Det er baggrunden for, at mordet på lods Velling aldrig er blevet fuldt opklaret, og at det ikke er blevet pådømt ved nogen retsinstans.

De danske deltagere i mødet på Als Badehotel var alle, undtagen læge Johansen, til­knyttet modstandsbevægelsen. Lægen var med som tolk, idet han talte fortrinligt tysk.

General Bennike var i sommeren 1944 blevet leder af modstandsbevægelsen i Jylland, og det var derfor meget naturligt, at det var ham, politiassistent Bredam telefonerede til, da man stod med det usædvanlige problem.

   Da engelske tropper i fem kampvogne nåede frem til Bjerget, var halvdelen af oberstløjtnant Simons styrke på 100 svært     bevæbnede marineinfanterister stukket af - de satte sig op mod chefen og flygtede for en stor del i både over Mariager Fjord. Efter få timers forhandling kom rest­en ud med hænderne over hovedet. Under forhandlingerne med englænderne hævdede Simon, at han ikke havde modtaget nogen ordre til kapitulation. Det kan være rigtigt, fordi telefonlinjen til den tyske lejr var fjernet, men det forekommer i så fald noget underligt, at halvdelen af styrken på Bjerget var forduftet.

I hvert fald tog tyskerne på Bjerget fortsat krigen alvorligt. Da købmanden i Helberskov ville fejre freden ved at hejse flaget som resten af landet, savede de simpelthen flagstangen over.

Da englænderne forhandlede med den tyske oberstløjtnant, fungerede overlæge Kindt fra Terndrup som tolk.

Der er i jubilæumsåret for befrielsen stor interesse for bl.a. episoden i Helberskov, og som tidligere oplyst har Hadsund-virksomheden

KEW-Industri A/S sat sig for at klare den engelske del af sagen op via handelsforbin­delser. Det vides, at leder af den engelske kampgruppe

var den 21-årige løjtnant Phipps, og man vil nu prøve at klarlægge, hvordan det er gået med ham - og hvem der i øvrigt var med i gruppen.

 

Startside | Lokal avis 1945 | Niårig beretter | Erik Markussen beretter | Befæstningsanlægget | Obersten gik fri | Mordet der aldrig blev opklaret | Overgivelse drøftet på badehotellet | Danmarks sidste fæstning kapitulerede | Billeder fra krigen | Østhimmerland 1940 - 1945

Dette sted blev sidst opdateret 14. januar 2013