Gamle billeder

Tilbage | Startside | Næste

 

Startside
Kontakt
Borgerforeningen
Arrangementer
Alt om Thulstedhus
Links til lokale sider
Krigen
Carl Juul
Historier
Udvandring
Ringridning i Helbeskov
Gamle billeder
Billeder arrangementer
Billeder af byen-området
Beboere i Helberskov
Avisudklip
Lystfiskeri
Opskrift Brejboller

 

 

Svanemøllens skole ca. 1955

1: Lærer A.B. Holm - 2: Bent Andersen - 3: Carl Frederik Christensen - 4: Lejrskolens lærer - 5: Finn Zaar - 6: Axel Christensen - 7: Leif Christensen - 8: Lynge Petersen - 9: Mogens Winther - 10: Vagn Christensen - 11: Per Sørensen -

12: Dusine Holm - 13: Dorit Sørensen - 14: Minna Sørensen - 15: Kate Albrechtsen - 16: Hanne Fredriksen - 17: Lissy Poulsen - 18: Lærer Holms datter Rigmor Holm - 19: Edith Hansen ( Født Pedersen - Ditte )

De gamle huse
Mange af Helberskovs gårde og huse bevarede i store træk et ydre, som de fik, da de overgik til selveje omkring 1810. Også på dette punkt har de tidligere tiders fattigdom sat landsbyens udvikling i stå. Et mindre antal blev endda ikke engang fornyet, da de overgik fra fæste til selveje, og de står derfor stadig i dag med bygninger fra 1700-tallet. Helberskov er stadigvæk en 'bindingsværksby'. Nogle af de ældste huse er Als Oddevej 33 og 35, der begge er bygget som stuehuse til husmandssteder i 1700-tallet. Gårdene i Helberskov er traditionel firlængede med lukket gård og som regel med stuehuset mod syd. Et fint og velbevaret eksempel er Als Oddevej 39, hvis stuehus fra 1700-tallet er flyttet til Helberskov fra landsbyen Odde efter tilsandingen af Odde.

Helberskov købmandsforretning i starten af 1900.

Købmand Slejborg - der var købmand i Helberskov fra 1931 til 1941

Købmænd i Helberskov siden år 1900:

Frem til ca. 1906 var det købmand Huus. Derefter blev den overtaget af købmand Colin Nielsen, der videre solgte den til Karl Kjelds ca. 1915. (Karl Kjelds flyttede til Øster Hurup og overtog telefoncentralen).I 1929 købte Chr. Slejborg forretningen. Han havde den til 1941. hvor den blev købt af Frederik Frederiksen ( ældste søn af spillemand Jens Frederiksen). (Slejborg købte en købmandsbutik i Øster Hurup). i 1960.Da Frederik Frederiksen døde i 1960. blev forretningen overtaget af sønnen, Erik. Butikken blev i 1972 solgt til de nuværende ejere, Ulla og Jørgen Østergaard.

Billedet er taget før 1911.

Billedet er et prospektkort fra Helberskov. Det er sendt som et lykønskningskort til et brudepar i Als Odde. Afsenderen er: Niels Chr. Nielsen Gerts og hustru, afsendt 1911.. Billedet er Havnøvej i Helberskov. I forgrunden Thulsteddammen, hvor der nu er forsamlingshus. Det lille hus til venstre tilhørte i mange år, Hans og Cecilie Møller. Cecilie havde et lille brødudsalg. Laden til højre hørte til Nordgården. Huset med 2 skor­stene rummede en smedeforretning (Aagaard). Nu er det beboet af Ruth Lauersen. Stuehuset bagerst bebos nu af Ivar Christensen.

 

 


Billedet viser det gamle stråtækte hus, som er beliggende på Als Oddevej 29 i Helberskov. Det var på det tidspunkt beboet af fhv. gdr. Kristian Knudsen, født 21.11.1873, og hustru Elsine Knudsen, født 21-04.1874. De boede deri som aftægtsfolk, idet sønnen. Henry Knudsen, født 04.04.1901, overtog gården sidst i 1920-erne. Han blev gift med Gerda, født Sauer. og de fik sønnerne Villy og Hans. Datteren, Helga, født 17.02.1905 blev gift med Christian Udflytter i Øster Hurup. De fik en søn, Børge, der døde som ung. Den yngste søn, Karl, var syg og led af epilepsi og andre sygdomme. Han krævede megen pleje og måtte som voksen anbringes på anstalten i Vodskov, idet han til tider var helt ustyrlig.

 

 

 

 

Billedet er taget ved en guldbryllupsfest, den 25. januar 1951, i Helberskov.

Guldbrudeparret er Kirstine Christensen (Stin) født 31.08.1872, død 1958. og Christian Madsen Christensen født 21.01.1875, død 1958. Parret fik 11 børn, men på billedet er kun ni, idet en, Magda, døde i 1941, og Christen var udvandret til USA i 1947.

Personerne er fra venstre bagerst; Søren, Niels, Jørgen, Kalle, Jens og Christian. Forrest: Kristine (Søster), Anna og Karen.

 Jørgen, født 13.12.1899, gift med Metha: Børn: Svend, Kirsten, Ella, Hans, Inger og Grethe.

Magda, født 09.08.1901, døde i 1941, gift med Ejvind Busk. Børn: Gunnar og Berit.

Søren, født 25.01.1903.gift med Helga. Børn: Aage, Inge, Ivar, Christian, Aksel og Lars.

Christian, født 06.09.1904, gift med Hanne. Børn: Jørn. Niels, født 28.04.1906, gift med Agathe, Børn: Jonna og Else.

Anna, født 19.12.19o7, gift med Henning Welin. Børn: Tove.

Karen, født 12.11.1909, gift med Thøger Sjørup. Børn: Jack, Arne og Søren Ib.

Jens, født 11.04.1912, gift med Linda. Børn: Helle og Chris.

Søster, født 02.10.1913, gift med Rich Christensen. Børn: Kaja og Karen Margrethe bedre kendt under navnet, Søsse.

Chresten, født 16.06.1915, (dato ? ) gift med Eva. Børn: Norman og Erik.

Karl (Kalle), født 08.08.1916, gift med Dorte. Børn: Per og Jytte.

 Oplysningerne nedskrevet af Christian Christensen, søn af Søren og Helga. 26. januar 2007.

 

Gies Niels – Klitvejen 2 Helberskov 1920  -  Oplysninger nedskrevet af: Christian Christensen

Billedet er taget ved deres ejendom på Klitvejen i Helberskov - 1920?

 

Billedet viser Niels Chr. Nielsen, kaldet Gies Niels, født 05.08.1866., der holder en ko, som hustruen, Andrea, født 12.02.1866. malker.

Parret havde en lille landejendom på Klitvejen 2.

 

 

 

Billedet er fra 30-erne. Det er taget sydfra.

 

Den stråtækte, meget karakteristiske lade og gården til venstre var ejet af Ejvind Busk. Skoleskiltet til venstre viser, at der kommer en skole. Skolens gavl anes i baggrunden til højre. Gården til højre har i mange år tilhørt familien Axelsen, der har taget navneændring til Lods. Ejendommen, der er firlænget, tilhører i 2007 Hans Lods. Ejendommen indeholder tre former for bindingsværks opbygning.

 

 

 

Ane og Kristian (Tonnisen ) Larsen - Havnøvej 101  -  Er sandsynligvis optaget ca. 1928 i Helberskov på adressen: Havnøvej 101

Billedet viser familien Ane og Kristian (Tonnisen) Larsen, på deres gård i Helberskov.

 

Nedskrevet af Christian Christensen

 

Helberskov skole.  -  Den skal være bygget i 1877.

Det var en skole med kun 2 klasser.  -  Den første skole blev bygget i 1739.  -  Den blev afløst af en nyere skole i 1828.

Alle 3 skolebygninger blev bygget på den samme grund, men placeringen blev ændret, når en ny skole skulle opføres. Over for skolen blev omkring 1900 opført en gymnastiksal ( i øvrigt den eneste skole i kommunen, der havde en sådan). Salen blev også brugt til forsamlingshus, idet byen lod opføre en lille sal og køkken i forbindelse med salen. Den blev brugt til forsamlingshus til 1949, og skolen blev nedlagt i 1956.

 

 

Parti fra Lysevej taget før 1923: Gården til venstre, der bl.a. har tilhørt Rich Christensen er nu nedrevet og kun stuehuset er tilbage. Stuehuset til højre blev i mange år beboet af Niels Sørensen (Murer Niels). Han ernærede sig også som barber i landsbyen. Laden til højre hørte til Kristian Ladefogeds gård. Gården tilhører nu Ivan Thygesen. Laden blev i 2005 nedrevet. Huset i baggrunden tilhører Carl Erik Nielsen. Det blev i 1890 opført som aftægtsbolig for Carl Eriks oldemor. Masterne på billedet er telefonmaster, idet der på et vist tidspunkt under 1. verdens­krig var mange telefoner i byen, men mange måtte afmelde telefonen senere, da tiderne blev dårligere. Elektriciteten kom til Helberskov i 1923.

Billedet viser sydsiden af stuehuset til ejendommen, Lysevej 10 i Helberskov.

Stuehuset var ejet af Ole Jensen, født 23.08.1838. Han blev også i daglig tale kaldt: Wolle Præjst. Han var noget af en særling, der troede på trolddom. Han sloges i mange år med de onde trolde, der var i Batels bakke (den lille bakke ved ejendommen, Lysevej 12). Derimod var de gode trolde i det nærliggende Helberskov Bjerg. Han overlod gården til en niece, Kristine Pedersen, født 05.01.1873, og hun døde i 1962. Hun havde i mange år en bestyrer, Mandrup Sørensen, der også døde i 1962. Ejendommen ejes nu af Bente og Hans Sand. Stuehusets mure var opført af stampet ler. Murene var 80-85 cm. tykke, og ind imellem var der bindingsværk. Huset sank sammen en vindstille novemberaften i 1942. Det blev nødtørftigt repareret, men nu er det helt ombygget. I øvrigt kan man læse om Wolle Præjst, der er beskrevet af Carl Juul i en artikel i en af Historisk Samfunds årbøger. 

Kilde: Christian Christensen 

 

 

Lysevej 17, Helberskov.  -  Navn: Helberskov Østergaard.

Stuehuset til ejendommen er opført 1727, og det er delvis fredet. Det er det ældste hus i Helberskov. Avlsbygningerne er af nyere dato, men indtil 1945 ca. bestod disse bygninger også af bindingsværk med stråtag, og de var nok opført samtidig med stuehuset. Midt i gården var opført en meget høj, fritstående mølle, en klapsejler. Den blev nedrevet ca. 1950. Blandt tidligere ejere nævnes: Anders Peter Pedersen, der havde 2 børn, Kresten og Kirstine. Kirstine blev gift med Hans Buus, der overtog gården. De fik 5 børn: Anker, Peter, Christian, Jens og Mette. Anker begyndte at køre rutebil til Aalborg, men solgte ruten efter kort tids forløb til Laurids Madsen. Alle sønnerne udvandrede til USA, mens Mette blev gift med fabrikant Carl Broch (Als tommestokke) Hans Buus blev enkemand og havde i mange en husholderske ved navn: Judithe . Hans Buus, altid kaldet Buus Hans, blev stanget ihjel af en sortbroget tyr. "Knægten" i 1942. 1 april 1943 købte Jens Lübech gården. Hans mor ejede Poulsenseje. Han blev gift med Sigrid Winther, der var fra Ellidshøj, men hendes mor, Frederikke, stammede fra Als. De har børnene: Niels Peter, Karen og Else. Jens Lübech grundlagde Hadsund Maskinforretning, der stadig er i familiens eje, og det samme gælder gården.

 

 

Helberskov damer fotograferet på Øster Markvej.

Bagerst fra venstre:

Kristine Smidt ( Spil Kristine ) fra Odde, Dorthea Lods (Lods Dorthea) Johanne Marie Christiansen (Garver Johan-Mari) Dorthea Stærdahl (Tante), Kristine Pedersen (Prajst Kristiane), Mathilde Christensen (Jens Christians Mathilde).

Forrest fra venstre:

Jensine Lybæk, Martine Madsen, (Madses Martine), Cecilie Møller, Dorthea Sørensen (Murer Dorthea) og Marie Lods fra Odde

 

 

Henry Knudsen 1972.  - 

 

Udsigt fra bjerget i 1925

 

 

 

GL Skolevej 1

Ejendommen er nok mest kendt for navnet: "Sognefogedgården", idet den i mange år var beboet af en sognefoged. I 1880 - tallet var det Erik Hansen, og op til ca. 1940 var det dennes søn, Niels Eriksen, der var sognefoged. Gården blev ca. 1930 overdraget til sønnen, Christian Eriksen. I 1945 købte han nabogården på Lysevej, og nu kom den i handelen flere gange. Først var det Thomas Jensen, derefter vist nok Jens Riise, så Johannes Wurts, Rikard Jepsen og ca. 1954 købte Ivar Thygesen den. Han drev den i en fem-seks år. Så blev den forpagtet ud, men ret hurtigt solgt og lagt til en anden ejendom.

Efter ejendommens nedlæggelse købte Danny Astono den. Han boede der i en årrække. For 20 - 25 år siden blev den videresolgt, og den er handlet med flere gange. Den blev for nogle år siden renoveret, og der kom fast tag på den. Gården var oprindelig firlænget med indkørsel til gårdpladsen gennem en port midt avlsbygningerne. Ifølge gamle fortællinger benævnes den også Krogården, idet der skulle have været et udskænkningssted først i 1800-tallet.

Billedet er nok taget sidst i tyverne. Ude i Dammen står en kvinde. Det skulle ifølge fhv. rektor Niels Kjeld, være fru Katrine Lange, gift med politiassistent Lange. Hans far, Karl Kjelds, var 1920'erne købmand i Helberskov. Niels Kjelds var også en kort tid tjenestedreng ved Niels Eriksen.

 

 

Udlånt af: Boet efter en søn, Ernst Nielson  -  Nedskrevet af: Christian Christensen

Det er taget på Als Oddevej 28 i Helberskov, ca. 1920.

Billedet viser en arbejderfamilie i Helberskov.

Ved bordenden sidder faderen Karl Nielson, også kaldet Svensker Karl, eller den store svensker. (På udflyttervej boede på samme tid en mand ved navn, Karl Eskildsen, der blev kaldet den lille svensker, han var født 15.05.1860, men i Als). Karl Nielson var født i Sverige omkring 1860. Ved hans højre side sidder datteren, Klara., og ved siden af hende sidder hendes søn, Arne Sørensen, svensker Arne, født 1912. Efternavnet Sørensen fik han, fordi hans biologiske fader var Mads Sørensen, Bette Mads, i Helberskov. På hans venstre side sidder datteren Alfa. Det er sandsynligvis hendes søn, der sidder ved siden af. Hans navn kendes ikke for tiden, men det kan man nok få oplyst om, hvis man kan finde en person, der kender familien.

Så kom der respons på billedet d. 25-03-2013, fra barnebarnet af Alfa og søn af Harry, Knud Erik Nielsen

"Det kan kun være Harry Emil Nielsen - født 10. juni 1917, død 10. august 2007, som er søn af Alfa, født 13. april 1897, død 21. september 1978 og Søren Nielsen, født 31. oktober 1898, død 9. september 1989. "

Mvh. Knud Erik Nielsen ( barnebarn af Alfa og søn af Harry

Udlånt af: Christian Christensen

Oplysningerne er nedskrevet af Christian Christensen.

Billedet er taget ca. 1940.  -  Det er taget i Madsens gård. Lysevej 1, Helberskov.

Billedet viser nogle børnebørn af Stine og Chr. Madsens børn.

Bagerst fra venstre: Svend H. Christensen, Berit Busk, Gunnar Buske og Kisten H. Christensen.

Forrest: Ella H. Christensen, Ivar Christensen, Inge Christensen, Kaja Christensen, Tove Welin og Jonna Christensen.

Fastelavnsdrenge i Helberskov 1946.

Mellemste række: Ove Velling Kronprins  -  Torben Knudsen 2. fanebærer  -  Karl Erik Nielsen 1. fanebærer  -  Ivar Christensen 3. minister

Ove Nielsen 1. minister  -  Tony Justesen 2. minister

Bagerst fra venstre: Åge Christensen Konge  -  Erik Frederiksen 1. prins  -  Jens Nielsen 2. prins

Forrest: Karlo Andersen bajads

I haven foran stuehuset til gården på Als Oddevej 41. ca. 1930.  -  Oplysninger nedskrevet af: Christian Christensen

Billedet viser til venstre, Hans Lods f. 1926, søn af Karla og Axel Lods, Helberskov. Til højre ses Peter Lybæk, f. 1927, søn af Karen og Niels Peter Lybæk, Poulsenseje. De 2 drenge er fætre, idet Karen og Axel var søskende. Hans Lods boede på Als Oddevej 41 i Helberskov, men Peter Lybæk, der blev ingeniør, bor i Lyngby. De 2 fætre har i fællesskab udarbejdet en liste over alle ejendomme i Helberskov skoledistrikt, der indeholder en god oversigt over mange af de personer, der har ejet ejendommene. Hvilke personer, hustruer og børn, der har boet i dem. Desuden er noteret, hvis de eventuelt er flyttet til andre adresser i området. Mappen med disse oplysninger findes på Arkivet.

Billedet viser ægteparret Jensine og Alfred Markussen, og til venstre, sønnen Erik. Alfred havde mange forskellige job både ved kommune og havde også meget arbejde ved inddæmningsarbejdet ved Mariager Fjord. Han boede i byen hele sit liv. Erik blev gift med Gyda, og de byggede først i 50-erne hus i byen. Erik har for kort tid siden taget ophold på Teglgården. Jensine og Alfred havde den store sorg at miste en halvvoksen søn, Jens Marinus, ved et lynnedslag.

Havnøvej 97

Huset er opført i 1850.

Det var i mange år beboet af Hans og Johanne Christensen, (Rank) Hans var i mange år røgter på Poulsenseje. De fik børnene: Kristine, gift med Harald i Velleren, Skelund. Mathilde, gift med Jens Christian (Skuel), Leonard gift med Anna. De ejede i en del år Skolegården i Helberskov. Chresten gift med Stence, senere Gudrun. De havde en ejendom på Als Mark, Niels Peter, der var ugift og boede hjemme. Martha, der var kokke kone på Hjemmeværnsgården en del år. Hun overtog føde­hjemmet, der gik i arv til hendes søn, Hans, Ludvig gift med Else, der i mange år boede på Udflyttervej. Ludvig arbejdede en del år i Helberskov Cementfabrik. Ejnar gift med Anna Jørgensen. Ejnar var i en del år mælkehandler i Skelund. Hans Rank solgte huset til Allis og Frank Justesen. Senere ejere er Jens Støvring, Bengt G. Nielsen og Anna Borchert. Huset ejes i dag af Utta Elke Haas, der er bosiddende i Tyskland en stor del af året. Huset er renoveret, og der er foretaget 2 tilbygninger til huset. I en af tilbygningerne er der indrettet en lille butik, der sælger håndlavede ting o.l.

 

 

 

 

 

 


Startside | Kontakt | Borgerforeningen | Arrangementer | Alt om Thulstedhus | Links til lokale sider | Krigen | Carl Juul | Historier | Udvandring | Ringridning i Helbeskov | Gamle billeder | Billeder arrangementer | Billeder af byen-området | Beboere i Helberskov | Avisudklip | Lystfiskeri | Opskrift Brejboller

Dette Websted blev sidst opdateret 30. marts 2013