Lokal avis 1945

 

Startside | Op | Lokal avis 1945 | Niårig beretter | Erik Markussen beretter | Befæstningsanlægget | Obersten gik fri | Mordet der aldrig blev opklaret | Overgivelse drøftet på badehotellet | Danmarks sidste fæstning kapitulerede | Billeder fra krigen | Østhimmerland 1940 - 1945

Startside
Kontakt
Borgerforeningen
Arrangementer
Alt om Thulstedhus
Links til lokale sider
Krigen
Carl Juul
Historier
Udvandring
Ringridning i Helbeskov
Gamle billeder
Billeder arrangementer
Billeder af byen-området
Beboere i Helberskov
Avisudklip
Lystfiskeri
Opskrift Brejboller

 

Dette er en kopi af en nekrolog om Ib Velling i den lokale avis fra 1945

Jordefærd  -  Lods Ib Velling, Als Odde

Under overvældende stor deltagelse blev den i Als Odde af tyskerne myrdede lods Ib Velling, i går begravet fra Hadsund kirke.

Kirken var meget smukt pyntet og et væld af kranse lå ned af midtergulvet. Af signerede dekorationer sås bl.a. : fra Frihedsrådets lokalkomite´, Modstandsbevægelsen i Als og Hurup, Modstandsbevægelsen i Mariager, Politimesteren i Hadsund, Venner i Als Odde, Lodsdirektøren, Aalborg lodseri, Hals lodsforening, Randers fjords lodseri, Dansk lodsforening, Hobro - Mariager fælles havneudvalg, Cementfabrikken Dania, Hurup havn, m.fl.

Pastor J. P. Pedersen talte. Vi er i dag samlet om en mand, hvis bratte død har berørt os alle smerteligt, men mest af alle hans hustru og to småpiger samt hans gamle far. Alle vi der kendte ham og ærede ham for hans pligtopfyldende gerning, synes det alt sammen så meningsløst. Freden var nu endelig kommet og alligevel skulle han give sit liv for den sejr, Danmark havde vundet, for sit eget land. Og derfor vil vi mindes frelserens ord om kærlighed, hvor der står at ingen har større kærlighed end den der sætter sit liv til for sine venner. Vi ved han elskede sit land og folk og ikke ville gøre det lettere for dets fjender, selv om det kostede ham hans liv.

Han søgte tilbage til sit hjem, da han mente at al fare var forbi, og blev fejt skudt ned bagfra.

Venner bar derefter kisten til graven, og landstingsmand, overlærer Ravn mindede om, at det var en af hans elever, der her havde afslutte sit livsløb med ære.

Direktør Kjeldsen, Hadsund trævarefabrik, takkede på familiens vegne for den store deltagelse


  Dette er en kopi af en artikel i den lokale avis fra 1945

Lods fra Als skudt af Tyskerne  -  Nægtede at føre et Troppeskib.

 Lods Ib Velling, Als Odde, er Søndag Morgen af Lodsformand Kjeld Christensen fundet død paa Molen i Als Odde, hvor man mener at Liget har ligget hele Natten. Han viste sig at være dræbt af ni skud i ryggen.

- Han havde forsøgt at flygte, siger den tyske oberleutenant i Helberskov, som endnu ikke havde fået officiel meddelelse om kapitulationen.

Kort før kapitulationen havde Velling nægtet at føre et tysk troppetransportskib til Hobro og var samen med to andre lodser og toldbetjenten i Als Odde gået ” under jorden ” Men Lørdag aften vendte lods Velling tilbage i tillid til, at man igen var i et frit land. Dette dødsfald har vakt den største harme paa egnen og megen medfølelse med hans enke og to ukonfirmerede døtre, hvoraf den ene kun er fem år, Lods Ib Velling, som blev 38 år, var en god dansk mand. 

 

Startside

Dette sted blev sidst opdateret 14. januar 2013