Alt om Thulstedhus

Startside | Slutseddel Thulstedhus | Div regninger 1949 | Thulstedhus bliver malet | Billeder af Thulstedhus | Ulla Hvid | Helberskov visen | Sang indvielse 1949 | Sang 50 års jubilæum | Moderne Helberskov vise

16. november 2015

Startside
Kontakt
Borgerforeningen
Arrangementer
Alt om Thulstedhus
Links til lokale sider
Krigen
Carl Juul
Historier
Udvandring
Ringridning i Helbeskov
Gamle billeder
Billeder arrangementer
Billeder af byen-området
Beboere i Helberskov
Avisudklip
Lystfiskeri
Opskrift Brejboller

 

 

Egnens billigste og bedste..

Forsamlingshuset har ca. plads til 120 personer og er fuldt udrustet med moderne hjælpemidler i køkkenet

 

Thulstedhus opstår

 Kopi af Bestyrelsesmøde i Helberskov Borgerforening d. 9. Marts 1949.

 Onsdag d. 9. Marts 1949 afholdtes bestyrelsesmøde hos Ludvig Christensen, hvor det vedtoges at køre til Rørdal flygtningelejr for at finde en egnet barak til et forsamlingshus. Det besluttedes at køre dagen efter.

Torsdag d. 10. Marts var Fredriksen, Rich Christensen, Ludvig Christensen, Kirsten og Jens Lübeck på rundfart, først i Gudum, hvor de så et forsamlingshus som var lavet af fire barakker. Det var meget pænt lavet og havde kostet 33.000 kr, plus en masse frivillig arbejde.

Derefter kørtes til Gug, hvor der var lavet et forsamlingshus af en meget stor barak, der var ikke kostet nær så meget på dette hus, men det var dog udmærket indrettet og havde kun kostet 18.000 kr, plus en masse frivillig arbejde.

Begge barakker var indrettet med lejlighed for vært og beboerne var meget glade for dem.

Efter aftale med lejrchef Olsen kørtes kl. 15 ud til Rørdal flygtningelejr, hvor forskellige barakker besås.

Efter nogen overvejelse fandes en officers spisesal bedst egnet til formålet, da den kunne bruges med nøjagtig samme opstilling, hvori den fandtes. Det eneste problem var derfor at få den flyttet.

Efter forhandling med lejrchefen fik vi den på handen i ti dage og tog derefter hjem for at tale med medlemmerne.

Mandag d. 14. marts kørte Jens Lybeck atter ud til lejren for sammen med nogle håndværkere. Muremester N. J. Christiansen og snedkermester Ludvig Overlade og Peter Frederiksen at bedømme barakken, samt at få prisen fastsat.

Prisen blev derefter nedsat fra 8.450 kr til 7.500 kr og efter hjemkomsten lavede håndværkerne en plan over huset og en løselig beregning som mentes, sammen med så meget som muligt frivilligt arbejde, ikke at ville overstige 20.000 kr, som forsamlingshuset så skulde være færtig til brug af borgerrforeningen.

Der var heri iberegnet at lægge eternit bølgeplader på, samt cementering af ydervæggene.

Tirsdag d. 15. marts afholdtes ekstraordinær generalforsamling i den lille sal, hvor projektet blev forelagt medlemmerne, der udspandt sig en livlig debat, hvorefter der ved afstemning, enstemmigt blev vedtaget at påbegynde arbejdet med de samme næste dag.

Onsdag d. 16. marts blev haven mellem Thulsteddammen og Jens Christian Christensens hus købt til byggegrund. Prisen var 1.000 kr og i løbet af dagen blev grunden ryddet for tjørn, træer og kampesten og en del fyld blev kørt.

Torsdag d. 17. marts – påbegyndes nedbrydningen af barakken ved Rørdal. Et hold folk med snedkermesteren Ludvig Overlade og Peter Frederiksen, samt ludvid Christiansen som arbejdsleder, tog om morgenen kl. 7 ½ med en lastvogn ud til lejren og begyndte at bryde ned, og dette fortsattes hver dag til fredag d. 26. marts, da de sidste læs kom hjem.

Der var i alt sendt 12 lastbiler fulde samt 2 læs på kævlevogn hjem og alt var stablet op i gymnastiksalen, en stald og i Rich Christensens gård.

Alt arbejdet med nedbrydningen ( på nær de tp snedkere ) foregik alt sammen med frivilligt mandskab, der skiftedes til hver dag at tage afsted med den første lastbil til Rørdal og med det sidste læs hjem, den eneste mand der var med hver dag var Ludvig christensen, der var den daglige leder af arbejdet og som holdt opsyn med værktøjet, det hele gik programmæssigt og uden uheld.

Knap så godt gik det med støbningen af grunden da brandloven forlangte, at der skulde være mindst 12 ½ m til nærmeste beboelse. Dette kunde der umuligt blive og det blev derfor nødvendigt at søge om dispensation. Dette fordrede imidlertid masser af dokumentation, andre agender og rapporter samt forsendelse på en institution til en anden med masser af erklæringer og håbet om snarlig afslutning af sagen var ikke stort.

imidlertid lykkedes det ved ihærdig forfølgelse af sagen at opnå tilladelse til opførelse af huset med en afstand på 6,25 m - d.v.s. halvdelen af den lovbestemte afstand.

Tilladelsen kom Lørdag d. 2. April, hvorefter udgravning og støbning af grunden straks påbegyndtes.

  Bestyrelsesmøde d. 27. september 1949.

Mødet afholdtes hos Jens Lübeck, hvor det bestemtes at afholde en basar d. 3. December.

Det bestemtes at ansætte en inspektør til at tilse forsamlingshuset.

Ludvig Christensen valgtes enstemmigt.

Følgende taxter bestemtes:

For den lille sal alene: 12 kr incl. lys og rengøring

For den lille sal og køkkenet: 25 kr incl. lys og rengøring

For den lille sal, køkkenet og den store sal: 60 kr incl. lys og rengøring


Startside | Kontakt | Borgerforeningen | Arrangementer | Alt om Thulstedhus | Links til lokale sider | Krigen | Carl Juul | Historier | Udvandring | Ringridning i Helbeskov | Gamle billeder | Billeder arrangementer | Billeder af byen-området | Beboere i Helberskov | Avisudklip | Lystfiskeri | Opskrift Brejboller

sidst opdateret 26. december 2011